Energetikai felülvizsgálat

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az épületek energiahatékonyságáról 2010. június 18.-án került kihirdetésre, és a korábbi azonos tárgyú 2002/91/EK irányelvet váltotta fel. A módosított irányelvet előbb 2012-ben majd legutóbb 2018. májusában átdolgozták és a 2018/844/EU irányelvvel elfogadták annak változásait.

A hatályos irányelv célja többek között:

A legkorábbi 2002/91/EK irányelv alapján került kiadásra a 2021. december 31.-ig hatályos 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról. A rendelet 2009. október 1. óta változatlan tartalommal szabályozta ezt a területet, nem követte sem az irányelv időközbeni módosulásait, sem a szakmagyakorlással összefüggő hazai szabályozás változásait. E szabályt váltja fel a 2022. január 1.-től hatályos új három színtű (törvény – kormányrendelet – ITM rendelet) jogszabályi rendszer.

Jelen tájékoztatónkkal az érintettek számára kívánunk hasznos segítséget nyújtani. Az Önt érdeklő kérdésekről a fenti menüpontokban részletesebben is olvashat.

Kapcsolódó jogszabályok:

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500057.tv

 

666/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

az energetikai felülvizsgálatról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000666.KOR&searchUrl=/gyorskereso?keyword%3Dalapt%C3%B6rv%C3%A9ny%26pagenum%3D5

 

19/2021. (IV. 14.) ITM rendelet az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény egyes energetikai felülvizsgálatot érintő szabályainak végrehajtásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100019.itm

 

Kire vonatkozik a szabályozás?

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény követve az irányelvben foglaltakat az épületet vagy több épületet együttesen ellátó:

hozzáférhető részeinek vonatkozásában írja elő a rendszeres energetikai felülvizsgálatot.

 

 

Mikor kell a felülvizsgálatot elvégeztetni?

A felülvizsgálatot energetikai auditálási kötelezettség esetében a kötelező auditálás részeként négyévente, egyéb esetben nyolcévente kell elvégezni. Ennek lefolytatásáról az üzemeltetőnek vagy a tulajdonosnak (együtt rendszerüzemeltető) kell gondoskodnia.

Fontos megemlíteni, hogy


 

Milyen esetben nem szükséges a felülvizsgálat?

Lakóépületek esetében akkor nem szükséges felülvizsgálatot végeztetni, ha az épület


 

A nem lakás célú épületek esetében a felülvizsgálat alóli mentesség feltétele, hogy az érintett rendszer – melynek effektív névleges teljesítménye nagyobb, mint 290 kW, – rendelkezzen épületautomatizálási és -szabályozási rendszerrel, amely alkalmas:

Nem szükséges továbbá energetikai felülvizsgálat azon épületek vonatkozásában sem, amelyekben az Ehat. 43. § (1) bekezdésében meghatározott rendszer üzemel, és amelyekben a rendszer működtetése

hatálya alá tartozik.


Mire terjed ki az energetikai felülvizsgálat?

Az energetikai felülvizsgálat helyszíni vizsgálatot követően kiterjed a fűtési és légkondicionáló rendszerek hatékonyságának, és az épület követelményeihez viszonyított méretezésének értékelésére, valamint a rendszer teljesítmény adott feltételek melletti optimalizálhatóságára. A felülvizsgálat során a rendszer üzemeltetőnek biztosítania kell a rendszer használatával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos dokumentumokat és információkat. A felülvizsgálónak a rendszerek hozzáférhető részeit helyszíni ellenőrzés keretében is meg kell vizsgálnia.

Mi igazolja a felülvizsgálat elvégzését?

A felülvizsgálatról elektronikus úton teljesített adatszolgáltatás keretében felülvizsgálati jelentés készül, melyet a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (továbbiakban Hatóság) által vezetett Klímagáz Adatbázis (továbbiakban Adatbázis) erre kialakított felületére kell feltölteni. A felülvizsgálati jelentés minimális tartalmi követelményeit külön-külön a fűtési rendszerekre, valamint a légkondicionáló rendszerekre részletesen összefoglalja a 19/2021. (IV.14.) ITM rendelet 2. számú melléklete.

Értelmezési segítség:

·         2022.02.01-án beüzemelt egy darab 80 kW vagy 2 db 50 kW-os kondenzációs gázkazánt (vagy folyadékhűtőt vagy légkezelőt), akkor felülvizsgálatot 2023.02.01-ig szükséges elvégeztetnie, ami 8 évig érvényes, vagy ha a cég auditra kötelezett akkor audit készítésekor 4 évente.

 

·         2021.05.03-án beüzemelt egy darab 110 kW-os gázkazánt (vagy folyadékhűtőt vagy légkezelőt), akkor felülvizsgálatot 2025.12.31-ig szükséges elvégeztetnie, ami 8 évig érvényes vagy ha a cég auditra kötelezett akkor audit készítésekor 4 évente.

 

A felülvizsgálat elmaradását bírsággal honorálják: 150 000 Ft- 550 000 Ft ig terjedően!


Szűcs Gábor

5650 Mezőberény Zrínyi sugárút 60.

Tel.: +36-70-2703598

email: szucs.gabor@nergia.hu 

www.nergia.hu